CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »
بسم الله الرحمن الرحيم

Mengenali nama-nama Allah yang agung

ALLAH ada nama dan nama-nama itu indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah, untuk memperkukuhkan tauhid dan menguatkan keimanan kita.


Firman Allah:
'Aku ada nama yang baik, panggillah nama-namaku'.

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: 'Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Siapa menghafalnya masuk syurga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tunggal, mencintai ketunggalan.' (HR Muslim)

1. Allah
2. ar-Rahman - Maha Pemurah
3. ar-Rahiim - Maha Penyayang
4. al-Malik - Maha Merajai/Pemerintah
5. al-Quddus - Maha Suci
6. As-Salaam - Maha Penyelamat
7. al-Mukmin - Maha Pengaman
8. al-Muhaimin - Maha Pelindung/Penjaga
9. al-‘Aziz - Maha Mulia/Maha Perkasa
10. al-Jabbaar - Maha Memaksa
11. al-Mutakabbir - Maha Besar
12. al-Khaaliq - Maha Pencipta/Maha Pembuat
13. al-Baari’ - Maha Perancang
14. al-Musawwir - Maha Menjadikan Rupabentuk
15. al-Ghaffaar - Maha Pengampun
16. al-Qahhaar - Maha Pemaksa/ Maha Menundukkan
17. al-Wahhaab - Maha Pemberi
18. al-Razzaaq - Maha Pemberi Rezeki
19. al-Fattaah - Maha Pembuka
20. al-‘Aliim - Maha Mengetahui
21. al-Qaabidh - Maha Penyempit Hidup
22. al-Baasit - Maha Pelapang Hidup
23. al-Khaafidh - Maha Penghina
24. ar-Raafik - Maha Tinggi
25. al-Mu’izz - Maha Pemberi Kemuliaan /Kemenangan
26. al-Mudzill - Maha Merendahkan
27. as-Samiik - Maha Mendengar
28. al-Basiir - Maha Melihat
29. al-Hakam - Maha Menghukum
30. al- Adl - Maha Adil
31. al- Latiif - Maha Halusi
32. al-Khabiir - Maha Waspada
33. al-Haliim - Maha Penghiba/Penyantun
34. al-‘Aziim - Maha Agung
35. al-Ghofuur - Maha Pengampun
36. as-Syakuur - Maha Penerima Syukur
37. al-‘Aliy - Maha Tinggi Martabat-Nya
38. al-Kabiir - Maha Besar
39. al-Hafiiz - Maha Pelindung/Pemelihara
40. al-Muqiit - Maha Pemberi Keperluan/Pembuat Waktu
41. al-Hasiib - Maha Mencukupi
42. al-Jaliil - Maha Luhur
43. al-Kariim - Maha Mulia
44. ar-Raqiib - Maha Pengawas
45. al-Mujiib - Maha Mengabulkan
46. al-Waasik - Maha Luas Pemberiannya
47. al-Hakiim - Maha Bijaksana
48. al-Waduud - Maha Pencinta
49. al-Majiid - Maha Mulia/Agung
50. al-Baa’iht - Yang Maha Membangkitkan
51. as-Syahiid - Maha Mengetahui dan Menyaksikan
52. al-Haqq - Maha Benar
53. al-Wakiil - Maha Berserah
54. al-Qawi - Maha Memiliki Kekuatan
55. al-Matiin - Maha Sempurna Kekuatan-Nya
56. al-Wali - Maha Melindungi
57. al-Hamiid - Maha Terpuji
58. al-Muhsi - Maha Menghitung
59. al-Mubdik - Maha Memulai/Pemula
60. al-Mu’iid - Maha Mengembalikan
61. al-Muhyi - Maha Menghidupkan
62. al-Mumiit - Maha Mematikan
63. al-Hayy - Maha Hidup
64. al-Qayyuum - Maha Tetap
65. al-Waajid - Maha Menemukan
66. al-Maajid - MahaMulia
67. al-Waahid - Maha Esa
68. as-Samad - Maha Diminta
69. al-Qaadir - Maha Kuasa
70. al-Muqtadir - Maha Menentukan
71. al-Muqaddim - Maha Mendahulukan
72. al-Muakhkhir - Maha Melambat-lambatkan
73. al-Awwal - Maha Permulaan
74. al-Aakhir - Maha Penghabisan
75. az-Zohiir - Maha Menyatakan (Bukti)
76. al-Baatin - Maha Tersembunyi
77. al-Waali - Maha Menguasai Urusan
78. al-Muta’aali - Maha Suci/Tinggi
79. al-Barr - Maha Bagus (Sumber segala Kelebihan)
80. al-Tawwaab - Maha Penerima Taubat
81. al-Muntaqim - Maha Penyeksa
82. al-‘Afuww - Maha Pemaaf
83. ar-Raauuf - Maha Mengasihi
84. Maalikul-Mulk -Maha Pemilik Kekuasaan
85. Dzul-Jalaal-Wal-Ikram- Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
86. al-Muqsit - Maha Mengadili
87. al-Jaamik - Maha Mengumpulkan
88. al-Ghoni - Maha kaya-raya
89. al-Mughni - Maha Pemberi Kekayaan
90. al-Maanik - Maha Membela/Menolak
91. ad-Dhaar - Maha Pembuat Bahaya
92. an-Naafi’ - Maha Pemberi Manfaat
93. an-Nuur - Maha Cahaya
94. al-Haadi - Maha Pemberi Petunjuk
95. al-Badii’ - Maha Indah/Tidak ada Bandingan
96. al-Baaqi - Maha Kekal
97. al-Waaris - Maha Membahagi/ Mewarisi
98. ar-Rasyiid - Maha Pandai
99. as-Sabuur - Maha Penyabar

Alhamdulillah saya ada menuliskan nama-nama Allah mengikut irama zikir untuk memudahkan kita menghafalnya. Salinan ini ada saya print dulu dan edarkan kepada beberapa orang kawan untuk senang diikuti semasa memasang cd/kaset Asma ul Husna samada dari kumpulan nasyid Hijjaz atau lain2. Jika ada kesilapan dari segi ejaan dan sebagainya harap dapat dimaafkan. Tujuan saya tidak lain hanyalah untuk menyenangkan khusus buat diri sendiri dalam usaha menghafal nama-nama Allah.

********

Nas a lu ka, yaa man hu wallah hul ladzi la i la ha illa hu war Rahman nur Rahim al Malik kul Quddus sus Salaam mul Mukmin nul Muhaimin nul Aziiz zul Jabaar…#

Al Mutakabbir rul Kholiq qul Baari’ ul Musawwir rul Ghoffaar, Al Qahhar rul Wahaab bul Razzaaq#

qul Fattaah hul “Aliim…#

Al Qaabidh dul Baasit tul Khofidh Al Rofiik ul Mu’izz zul Mudzill lus Samiik ul Basiir rul Hakam mul Adl#

Al Latiff ful Khobiir al Haliim mul “Aziim al Ghofuur rush Syakuur al Aliy yul Kabiir rul Hafiiz zul Muqiit#

Al Hasiib bul Jaliil al Kariim mul Raqiib bul Mujiib bul Waasik ul Hakiim mul Waduud dul Majiid dul Baa’iht sus Syahiid#

Al Haqq qul Wakil al Qawi yul Matiin al Wali yul Hamid al Muhsi Mubdik ul Mu’iid al Muhyi Mumitt tul Hayy yul Qayyum#

Al Waajid al Maajid dul Waahid dus Somad dul Qaadir rul Muqtadir rul Muqaddim mul Mu'akhir rul#

Awwal lul Aakhir az Zohiir rul Baatin nul Waali Muta’aali Barr rut Tawwab bul Muntaqim mul ‘Afuww Raauuf ful Maalikul-Mulk kil Dzul-Jalaal li Wal-Ikram#


Al Muqsit al Jaamik ul Ghoni yul Mughni yul Maanik Ud-Dhoor…un-Naafi’ un-Nuur Haadi Badii’ ul-Baaqi#

Al Waaris sur-Rasyiid dus Sabuur rul lazi la za kamis li hi syai un wawas sa mi ul ba sir
Allah hum mas so li ‘af do las solah ti ‘a la as a dil mah lu. Kho ti ka sai yi dina Muhammadin wa ‘a la a li hi wasoh bi hi wa sol lim a la da ma lu, ma ti ka wa mida, da ka li ma ti ka kul la ma, zaka ro kaza kiru na waro fala ‘a zikri hil gho fi luu..……..